Krevnení voda – Portrét vlastní krví

Malba portrétu krví portrétované osoby

Proč se nechat portrétovat vlastní krví?

Cílem portrétu v historii bylo zachytit nejen podobu portrétovaného člověka, ale také vyjádřit jeho postavení ve společnosti a pokud možno podtrhnou povahové rysy. Toto vše dnes dokáže film a fotografie. Avšak krví namalovaný portrét umožní uchovat stopu genetického profilu pro budoucí generace. Pokud se bude věda vyvíjet stejně dynamicky jako dosud, bude přečtení DNA v budoucnosti záležitostí zcela běžnou. Krví namalovaný portrét zachytí pro budoucí generace nejenom podobu fyzickou ale také genetickou. Navíc již dnes lze pomocí analýzy DNA zjistit svůj původ a místo odkud pocházíme.   

Jaký je postup?

1. Focení. Nejprve je třeba získat kvalitní fotografii, podle které bude následně portrét namalován. Na osobní návštěvě Vás vyfotíme a následně společně vybereme fotografii, která bude pro daný záměr nejvhodnější.   

2. Odběr krve. Zájemci o portrét je pod lékařským dozorem odebrán vzorek 6ml krve. Tato krev je uložena ve speciální chladícím boxu a ošetřena heparinem, tak aby nedocházelo k jejímu srážení. Poté je na plochu obrazu nanášena pomocí speciální stříkací pistole, to vše za přísných hygienických opatření. Nespotřebovaný materiál je odborně zlikvidován jako biologický odpad.

3. Malba portrétu. Samotné portrétování je velice pracná a časově náročná práce, vyžadující kromě malířských schopností také značnou dávku pečlivosti a trpělivosti. Hotový portrét je zarámován tak aby nebyl vystaven nežádoucímu působení okolního prostředí.

Cena

Napište nám a my Vám cenu za portrétování rádi obratem sdělíme.