Historie portrétu

 pohřební enkaustika na dřevěřímský sochařský portrétportrét v renesanciPortrét barokoFotografický portrétFilmový portrét

Už od nepaměti se člověk snaží prodloužit svůj omezený čas na tomto světě různými produkty civilizace, jako je tradování legend, písmo nebo obraz. Portrét v podobě obrazu se vyvíjel a v různých etapách civilizace měl jinou úroveň danou technologickými možnostmi a důvodem vzniku. Nejstarší dochované malované portréty jsou pohřební enkaustiky na dřevě. Tato technika byla použita u pohřebních portrétů v Egyptě kolem r. 100-300 po Kristu. Je pravděpodobné, že malované portréty vznikaly i v dřívější době.

Portrétování má dlouhou a bohatou historii. První portréty vznikaly ve starověku. Významný je římský sochařský portrét. Ve středověku portréty vznikaly velmi zřídka a spíše až v pozdní gotice. Vyobrazení významných žijících osobností, například panovníků, jsou (podobně jako středověká vyobrazení světců) idealizovaná a nezakládají se na skutečné podobě zobrazeného. Proto nelze v tomto období mluvit o portrétu, ale pouze o postupně narůstajících portrétních rysech zobrazení. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v renesanci. Ještě výraznější zájem o portrét přinášelo baroko, které dovedlo portrétní umění prakticky na hranice jeho možností. Zájem o portrét náležel však i následujícím slohovým obdobím. V 19. století se s nástupem fotografie stal klasický malířský či sochařský portrét spíše výjimečným, exkluzivním. Dominantním typem portrétu je dnes fotografický portrét, ale dokumentární funkci portrétu převzal též film, televize a další elektronická média.

Jestliže textem otiskujeme náš vnitřní portrét, obrazem otiskujeme vnější portrét. V malířství se často uvádí otisknutí vnitřního pohnutí portrétovaného do obrazu, ale to může být i vnitřní pohnutí autora.

Na počátku jednadvacátého století se vědcům podařilo přečíst genetický kód a zpřístupnit technologii čtení DNA široké veřejnosti. Díky tomu je možné v současné době přidat ještě jednu jedinečnou informaci o portrétovaném subjektu a to biologickou informaci. Jedinečné složení krve leze využít právě k takovému portrétu.