Pár informací o krvi

Krev je kapalná, viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Červené krvinky zajistí barevnou složku portrétu. Červená krvinka čili erytrocyt (z řec. erythros –červený a kytos –buňka) je nejběžnější krevní buňka. Obsahují červené krevní barvivo hemoglobin, které váže kyslík. Ve středu tetrapyrrolového jádra hemu je vázáno dvojmocné železo (Fe2+), které je díky přítomnosti hemu v hydrofobní kapse chráněno proti oxidaci na Fe3+

Bílé krvinky zajistí uložení genetické informace DNA, bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, které se obvykle podílí na fungování imunitního systému. DNA (čili deoxyribonukleová kyselina) je nukleová kyselina, která je nositelkou genetické informace všech organismů. DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.