Mezi povrchem

02.04.2015 11:14

Galerie Půda

2.4. - 13.5. 2015

Jihlava

2.4. - 13.5.

Cyklus digitálních tisků, nazvaný Mezi povrchem, je výsečí použitých ornamentálních prvků. Dekor je zmnožen, takže připomínající matrici, téměř ztrácející svou ozdobnou funkci a působí jako technická struktura. Ahistorické fraktály, nekonečné vzorce unikající z vymezeného pole. Opět zde funguje metoda vyprázdnění a abstrahování, v tomto případě dvojitého abstrahování již abstrahovaného. 

Vystavené tisky jsou tak „mezi“ na více úrovních. Mezi tradiční malbou a digitální technologií, spojující ideály minulosti a myšlenkové souřadnice současnosti. Mezi materiálním povrchem a hlubším obsahem, ponechávající volné interpretační hranice. Mezi „vysokým“ světem vznešených idejí, zlata a luxusu a „nízkou“ kulturou konzumu a ztráty pevných bodů. Mezi estetickou dekorací a osobitým sdělením.

Ornamentální gotizující motivy z malby prošly moderní digitální konverzí, aby se, vytrženy z původních motivů na plátně, osamostatnily na papíře jako svébytná výpověď. Jako animované 3D modely se přibližují současné vizualitě, aniž by ztrácely ze své myšlenkové naléhavosti.