Portréty krví - Krev není voda

17.06.2011 00:01

Portrét je otisk člověka v čase, prodloužení jeho vizuální existence. Je to potřeba podmíněna iracionální touhou po nesmazatelném otisku, po zachování paměti. Portrét je dnes zcela běžná záležitost a setkáváme se s ním v mnoha formách a podobách. Na počátku jednadvacátého století se vědcům podařilo přečíst genetický kód a zpřístupnit technologii čtení DNA široké veřejnosti. Díky tomu je možné v současné době přidat jednu jedinečnou informaci o portrétovaném subjektu a to biologickou informaci. Jedinečné složení krve leze využít právě k takovému portrétu.