Výstava "Nový obsah starých mistrů"

06.12.2011 21:03

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy konené v Galerii u Klicperů v Klicperově divadle v Hradci Králové. 

Vernisáž bude zahájena 17. prosince 2011 v 18:00.

Výstava potrvá do 16. února 2012.

Srdečně zve Luděk Rathouský

 

Výstava v Galerii U Klicperů představuje Rathouského nejnovější malířskou tvorbu. Ideově i výtvarně zpracovává gotické obrazy a jejich vizuální informaci. Jako první zpracoval středověký soubor deskových obrazů tzv. Mistra Vyšebrodského oltáře, jedné z nejvýznamnějších uměleckých osobností české gotiky. Oltář zobrazuje devět motivů ze života Ježíše Krista od Narození až po Zmrtvýchvstání. Rathouský z jednotlivých desek převzal tu kompozici, tu jednotlivé postavy, tu pouze tvar krvavé skvrny, a za pomoci složité techniky šablon vytvořil zcela nová díla. Tento cyklus nazval Důkazy skutečnosti Vyšebrodského mistra, což symboliku propojení dobře ilustruje.

Od reflexe motivu krve a jejích podob se jeho pozornost přesunula k ornamentu, výzdobě pozadí a variacím zlatého puncování. Využívá přitom svou typickou techniku, válečkový vzor vytlačovaný do barevné vrstvy. Po Mistru Vyšebrodském se Rathouský zaměřil i na ostatní gotické malíře oltářních cyklů – Mistra Litoměřického a Křivoklátského. V nejnovějších dílech již autor opouští předlohy, a vytváří monumentální, gotikou inspirované ornamentální kompozice. Jakoby autor do starých obrazů promítal svou vlastní ikonografii, což ostatně dokazuje i název - Nový obsah starých mistrů. Redukuje motiv na samotnou podstatu; na tresť malířských principů. Rathouského malba je monumentální, šťavnatá a ve své goticky chladné kráse živočišná. Inspirovaná historií, ale vzdálená anachronismu, ornamentální, ale ne prvoplánově dekorativní, velkorysá, ale ne velikášská.

Na Rathouského malbách, jakési spojovací lince mezi minulostí a přítomností, se velmi dobře ukazuje, jak umělecká imaginace překračuje hranice prostoru i času. 

Kateřina Štroblová