Masmédia

Asociativní přenos atraktivních zpráv, zachycených ve sdělovacích prostředcích.

Nesoustředěnost výpovědí vykrácená do pouhé infozábavy.

Pomíjivost a nedůležitost přítomně velmi důležitého.

Masmédia