Vztahy, závislosti, nevyřešené věci

Soubor kreseb vyznačující se nesnadností vnímat celek.

Z přiměřené dálky se ztrácí detail a naopak.

Vztahy, závislosti, nevyřešené věci