Artefakty vycházející z fenoménu paměti a kontextu. Mísím historickou zkušenost a její relikty s vlastním ukotvením v reálném světě. Hlásím se patrně k prvnímu uměleckému dílu vzniklém na tomto území, které svojí kvalitou převyšuje region střední Evropy. Ve svých nových obrazech cituji Mistra vyšebrodského cyklu. Je zasazen fragmentárně do rozbujelé kubizující struktury dekorované malířskými válečky. Záměrně používám dekor jako obsah závěsného obrazu, zdánlivě bez důvodu a jasného účelu

Nový obsah starých mistrů

Bez názvu